Vítejte

Aktuálně!   Změny ve výuce plavání na bazéně SZŠ Most – pondělí a čtvrtek.

Na základě sdělení ředitelství SZŠ Most bude zahájena rekonstrukce bazénu dříve, než bylo původně plánováno. Termín odstávky bazénu se ovšem dozvíme aktuálně, podle výsledků jednání se stavební firmou. (Původně nám byl řečen konec již 8.11.). Nakonec k tomu dojde patrně později, v průběhu měsíce listopad.

Tuto nečekanou situaci lze vyřešit, a pololetí dokončit, pouze přesunem výuky na bazén 3. ZŠ Most. Dny zůstanou stejné, pouze dojde k posunu začátků hodin. Pondělí i čtvrtek bude výuka probíhat od 17:30 do 18:30. O všem vás budeme informovat prostřednictví SMS, případně telefonicky. Omlouváme se a děkujeme za pochopení – PŠ Most.

/ Kdo z rodičů nebude chtít přesun na 3. ZŠ, tomu vrátíme poměrnou část peněz. /


 

Naším cílem je kvalitní výuka plavání s důrazem na přirozený vývoj dítěte a jeho zdraví. Výuku vedou odborně a pedagogicky vzdělaní instruktoři plavání s potřebnou praxí. Využíváme veškeré možné plavecké pomůcky pro zpestření výuky vašich dětí. Výuka je spojena s maximem vhodných herních činností, hodiny jsou vedeny nenásilnou a zábavnou formou.

Prosíme rodiče dětí (chlapců) základních i mateřských škol a odpoledních výukových kurzů, aby nedávali svým dětem krátké koupací kalhoty (volné). Omezují jim pohyb dolních končetin a zároveň zhoršují kvalitu bazénové vody. Nejedná se o plavky a k výuce plavání se nepoužívají. Děkujeme za pochopení.

 

Nabídka výuky plavání

  • Odpolední výukové kurzy pro začátečníky a pokročilé od 5 let.
  • Kondiční plavání pro pokročilé a starší děti.
  • Výuka plavání pro mateřské školy.
  • Výuka plavání pro základní školy.
  • Výuka plavání dospělých – volejte přímo telefon 603 201 852, Mgr. Aleš Hron.