Ceny plaveckých kurzů

  • ROK 2018

  • Cena výuky pondělí, úterý, středa a čtvrtek  na bazénu 3. ZŠ Most 1800,- Kč 

  • Kondiční plavání (čtvrtek) – bazén SZŠ Most = 1800,- Kč 

  • Sourozenecké slevy (cena za 2 děti) = 3240,- Kč (na obou bazénech)

  • Zkrácená výuka v prvním pololetí 1320,- Kč

 

  • Počet výukových hodin ve všech výukových kurzech je celkem 15 (15. lekce = ukázková hodina pro rodiče).
  • Náhrada hodin je možná pouze v případě, kdy dítě ze zdravotních důvodů (potvrzených ošetřujícím lékařem) zcela přestane na výuku plavání docházet. Nelze nahrazovat či jinak vracet jednotlivé zameškané hodiny (provozně to není možné garantovat všem dětem bez rozdílu). Děkujeme za pochopení.

Ceny našich výukových kurzů platí pro celý rok 2018. Částka platí na jedno pololetí školního roku.  Od ledna 2019 se cena upraví dle nových cen energií a služeb.