Ceny plaveckých kurzů – školní rok 2021/2022

Ceny výukových kurzů platné od září 2021. Částka je vždy za jedno pololetí školního roku.

  • Cena výukových kurzů pondělí, úterý, středa a čtvrtek, bazén 3. ZŠ Most = 2400,- Kč 
  • Kondiční plavání (pondělí, čtvrtek) – bazén 3. ZŠ Most = 2400,- Kč 
  • Počet výukových hodin ve všech výukových kurzech je celkem 15 (15. lekce = ukázková hodina pro rodiče).
  • Náhrada hodin je možná pouze v případě, kdy dítě ze zdravotních důvodů (potvrzených ošetřujícím lékařem) zcela přestane na výuku plavání docházet. Nelze nahrazovat či jinak vracet jednotlivé zameškané hodiny (provozně to nelze garantovat všem dětem bez rozdílu).

Cenu bohužel zvýšila nejen pandemie a nutné změny v hygienických a provozních podmínkách bazénu, ale hlavně s tím související snížení počtu dětí v plaveckých třídách. Ke zrušeným sourozeneckým slevám se věřím opět vrátíme. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.