Přihláška do plaveckého kurzu

Vážení rodiče, od září nahrazujeme neodučené hodiny z minulého školního roku. Vzhledem k tomu nemáme nyní v plaveckých kurzech volná místa. Pokud chcete své dítě přihlásit na druhé pololetí, vyplňte přihlášku a zároveň se informujete na čísle 603201852 o počtech volných míst v jednotlivých třídách. Děkujeme. 

  • Přihlásit své dítě do výuky můžete kdykoliv v průběhu celého roku. (Viz. odkaz PŘIHLÁŠKY).
  • Pro další dotazy využijte kontakty.
  • Přihlášku pro vás vytiskneme a připravíme k podpisu na první hodině plavání.
  • Pokud přihlašujete dítě dříve chodící na bazén SZŠ, tak zvolte stejný den a bazén 3. ZŠ. Čas je 17:30 – 18:30. Není na přihlášce uveden, ale to nevadí.

Odesláním registračního formuláře závazně přihlašuji svého syna/dceru do výuky plavání a potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi pro účastníky kurzů výuky plavání. Těmito se budu řídit a dbát na pravidelnou docházku dítěte. Moje dítě nemá žádné zdravotní či jiné potíže, které by vylučovaly jeho účast v kurzu výuky plavání. Beru na vědomí, že cena kurzu je po čtyřech absolvovaných lekcích nevratná a souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů z výuky plavání mého dítěte pro potřeby Plavecké školy Most. (Prezentace činnosti plavecké školy na webových stránkách plaveckaskolamost.cz, facebook.com/plaveckaskolamosta nebo v ostatních prezentačních materiálech.)