Přihláška do plaveckého kurzu

Během měsíce června 2021 je nutné znovu vyplnit a odeslat přihlášku za své přihlášené dítě. Jedná se o děti přesunuté z března 2021 na září.

V přihlášce nově vyplňujete i datum, který následně slouží jako variabilní symbol pro platby účtem. Na platby účtem postupně celkově přejdeme. V září 2021 ještě bude možná hotovostní platba. Připsání na účet musí být do konce srpna 2021 (vzhledem ke kontrole). Děkujeme za pochopení. 

ČÍSLO ÚČTU PLAVECKÉ ŠKOLY:   902 628 6001/5500

PLATBA ÚČTEM = VARIABILNÍM SYMBOLEM JE DATUM (jen číslo) + DO TEXTU NAPSAT CELÉ JMÉNO DÍTĚTE A ZVOLENÝ DEN VÝUKY.

Příklad: Variabilní symbol (pouze číslo) 1882021 a k tomu do textu platby napsat: Adam Hron středa

  • Přihlásit své dítě do výuky můžete kdykoliv v průběhu celého roku. (Viz. odkaz PŘIHLÁŠKY).
  • Pro další dotazy využijte kontakty.
  • Přihlášku pro vás vytiskneme a připravíme k podpisu na první hodině plavání.
  • Pokud chcete přihlásit dítě na bazén SZŠ, tak nám zavolejte. V současné době čekáme na otevření bazénu po jeho rekonstrukci.

Odesláním registračního formuláře závazně přihlašuji svého syna/dceru do výuky plavání a potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi pro účastníky kurzů výuky plavání. Těmito se budu řídit a dbát na pravidelnou docházku dítěte. Moje dítě nemá žádné zdravotní či jiné potíže, které by vylučovaly jeho účast v kurzu výuky plavání. Beru na vědomí, že cena kurzu je po čtyřech absolvovaných lekcích nevratná a souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů z výuky plavání mého dítěte pro potřeby Plavecké školy Most. (Prezentace činnosti plavecké školy na webových stránkách plaveckaskolamost.cz, facebook.com/plaveckaskolamosta nebo v ostatních prezentačních materiálech.)