Přihláška do plaveckého kurzu

  • Přihlásit své dítě do výuky můžete kdykoliv v průběhu celého roku. (Viz. odkaz PŘIHLÁŠKY).
  • Vážení rodiče, všechny třídy na 1. pololetí příštího školního roku jsou na bazénu 3. ZŠ i SZŠ ke dni 22. 5. 2018 zcela naplněné (pondělí ke dni 10.5., čtvrtek 20.5., úterý a středa od 22.5.). Děkujeme za váš zájem, který nás velmi těší a zároveň nás mrzí, že další děti odmítáme, případně bereme jako náhradníky. Hledáme možnosti rozšíření výuky i v dalších dnech a časech. Děkujeme.  PŠ Most.

  • Pro další dotazy využijte kontakty.
  • Přihlášku pro vás vytiskneme a připravíme k podpisu na první hodině plavání.

 

Přihláška na kurz

Odesláním registračního formuláře závazně přihlašuji svého syna/dceru do výuky plavání a potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi pro účastníky kurzů výuky plavání. Těmito se budu řídit a dbát na pravidelnou docházku dítěte. Moje dítě nemá žádné zdravotní či jiné potíže, které by vylučovaly jeho účast v kurzu výuky plavání. Beru na vědomí, že cena kurzu je po čtyřech absolvovaných lekcích nevratná a souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů z výuky plavání mého dítěte pro potřeby Plavecké školy Most. (Prezentace činnosti plavecké školy na webových stránkách plaveckaskolamost.cz, facebook.com/plaveckaskolamosta nebo v ostatních prezentačních materiálech.)