Přihláška do plaveckého kurzu

  • Přihlásit své dítě do výuky můžete kdykoliv v průběhu celého roku. (Viz. odkaz PŘIHLÁŠKY).
  • Nyní přihlašujete své dítě na září 2018.

  • Pro další dotazy využijte kontakty.
  • Přihlášku pro vás vytiskneme a připravíme k podpisu na první hodině plavání.

 

Přihláška na kurz

Odesláním registračního formuláře závazně přihlašuji svého syna/dceru do výuky plavání a potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi pro účastníky kurzů výuky plavání. Těmito se budu řídit a dbát na pravidelnou docházku dítěte. Moje dítě nemá žádné zdravotní či jiné potíže, které by vylučovaly jeho účast v kurzu výuky plavání. Beru na vědomí, že cena kurzu je po čtyřech absolvovaných lekcích nevratná a souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů z výuky plavání mého dítěte pro potřeby Plavecké školy Most. (Prezentace činnosti plavecké školy na webových stránkách plaveckaskolamost.cz, facebook.com/plaveckaskolamosta nebo v ostatních prezentačních materiálech.)