Termíny výukových kurzů plavání

1. pololetí 2020/2021 – bazén 3. ZŠ Most.

Náhrada neodučených hodin z období pandemie Covid-19:

 • PONDĚLÍ – zahájení 7. 9. 2020, výuka 16:15 – 17:15
 • ÚTERÝ – zahájení 8. 9. 2020, výuka 16:30 – 17:30
 • STŘEDA – zahájení 9. 9. 2020, výuka 16:30 – 17:30
 • ČTVRTEK – zahájení 10. 9. 2020, výuka 16:15 – 17:15
 • PONDĚLÍ (bývalá výuka na SZŠ)- zahájení 7. 9. 2020, výuka 17:45 – 18:45
 • ČTVRTEK (bývalá výuka na SZŠ) – zahájení 10. 9. 2020, výuka 17:45 – 18:45

Posun výuky u bývalých tříd z bazénu SZŠ Most (Po, Čt) je nutný vzhledem k desinfekci prostor šaten a sprch. Do konce rekonstrukce bazénu SZŠ Most probíhá veškerá uvedená výuka pouze na bazéně 3. ZŠ Most.

Základní informace pro účastníky kurzů

 • Pokud se chcete zeptat na výuku, získat informace k přihlášce, pak na čísle 603 201 852.
 • Přihlásit své dítě do kurzu lze pouze prostřednictvím odkazu na TĚCHTO STRÁNKÁCH, (postup naleznete v odkazu PŘIHLÁŠKY).
 • Nabízíme možnost sourozeneckých slev.
 • Pokud omlouváte své dítě, pište SMS na číslo 603 201 852.
 • Příchod na bazén 3. ZŠ je ze strany školního hřiště od ulice Moskevské, parkování možné na ul. Moskevská (nová parkovací místa) nebo zajet do sídliště ulicí Brněnská (např. malé parkoviště u „věžáku“). Vzdálenější parkování je potom nad budovou soudu.
 • Během svátků a všech školních prázdnin výuka plavání neprobíhá.