Přihláška do plaveckého kurzu

Platba účtem:
JAKO VARIABILNÍ SYMBOL JE MOŽNÉ UVÉST JAKÉKOLIV ČÍSLO, PŘÍPADNĚ HO NEVYPLŇUJTE. DO TEXTU NAPIŠTE CELÉ JMÉNO DÍTĚTE A ZVOLENÝ DEN VÝUKY.

NEPLAŤTE DŘÍVE, NEŽ BUDETE MÍT TELEFONICKY POTVRZENÉ MÍSTO V KURZU!

Číslo účtu plavecké školy:
902 628 6001/5500

VARIABILNÍ SYMBOL, např. 16052016 (NENÍ DŮLEŽITÝ). DŮLEŽITÉ JE JMÉNO DÍTĚTE.


Důležité:

– V pondělí jsou nově dva termíny výuky, dvě třídy. První od 16:15 do 17:15 a druhá od 17:30 do 18:30 hodin.          /V přihlášce toto není uvedeno. Který čas preferujete napište do poznámky. Děkujeme/
– Přihlásit své dítě do výuky můžete kdykoliv v průběhu celého roku CENY
Přihlášku pro vás vytiskneme a připravíme k podpisu na první hodině plavání
– Pro další dotazy využijte KONTAKTY

PŘIHLÁŠKA

    Odesláním registračního formuláře závazně přihlašuji svého syna/dceru do výuky plavání a potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi pro účastníky kurzů výuky plavání. Těmito se budu řídit a dbát na pravidelnou docházku dítěte. Moje dítě nemá žádné zdravotní či jiné potíže, které by vylučovaly jeho účast v kurzu výuky plavání. Beru na vědomí, že cena kurzu je po čtyřech absolvovaných lekcích nevratná a souhlasím s použitím fotografií a videozáznamů z výuky plavání mého dítěte pro potřeby Plavecké školy Most. (Prezentace činnosti plavecké školy na webových stránkách plaveckaskolamost.cz, facebook.com/plaveckaskolamosta nebo v ostatních prezentačních materiálech.)