Důležité informace k výuce plavání

 • Výukový kurz plavání probíhá během jednoho pololetí školního roku v délce 15 lekcí (60 min výuky, 30 minut příprav před hodinou a po ní).
 • Každé pololetí je nutné dítě opět přihlásit prostřednictvím našich stránek, vyplněním a odesláním přihlášky.
 • První lekce plavání může být zkušební. V případě, že dítě např. z důvodu strachu dále nepokračuje ve výuce, vracíme celou zaplacenou částku.
 • Obsahem výuky je pohyb a orientace ve vodním prostředí, správné dýchání, potápění a skoky do vody, technika plaveckého stylu znak a kraul, u pokročilých dále styl prsa a motýl, plavecké obrátky.
 • Výuka probíhá na bazéně 3. ZŠ Most, U Stadionu 1028 a bazéně Střední zdravotnické školy, ul. Purkyně, pod nemocnicí (kondiční plavání, výhradně ve čtvrtek). Podle provozní situace plavecké školy případně také na bazéně Dětského domova v Mostě, ul. Borovského – viz. adresy a mapy bazénů.
 • Minimální věk dítěte pro výuku plavání je 5 let, výška postavy 105 cm, horní věková hranice je 15 let.
 • Zdravotní stav umožňující účast dítěte potvrzuje a zodpovídá rodič (zákonný zástupce), viz. text přihlášky do výuky.
 • Zároveň rodič podepsáním přihlášky souhlasí se zveřejňováním fotografii a videí z výuky na stránkách plavecké školy.
 • Termíny jsou pondělí, úterý, středa a čtvrtek, vždy od 16:30 do 17:30 hodin. Případné změny naleznete na našich stránkách.
 • Příchod na bazén vzhledem k nutnosti převlečení a sprchování je v 16:15, po hodině se děti sprchují a osuší, odcházejí  zhruba v 17:45 z vestibulu bazénu.
 • Děti jsou ve výukové třídě rozděleny do tří – čtyř skupin podle dovedností, každá skupina má svého instruktora/instruktorku.
 • První hodina začíná vzhledem k organizačním informacím a placení vždy v 16:00, od 16:30 do 17:30 pak mají děti první hodinu plavání.
 • S sebou plavky (ne volné koupací kraťasy jakékoliv délky), ručník, tekuté mýdlo, plaveckou čepici (doporučujeme silikonovou, možnost koupě na bazéně) a případně bazénovou obuv. Plavecké brýle konzultujte s vyučujícími, jedná se o jejich funkčnost a praktické použití (viz. časté dotazy rodičů).
 • Na bazéně máme veškeré plavecké pomůcky a herní vybavení pro výuku plavání.
 • Po hodině jsou k dispozici vysoušeče vlasů (obsluhují rodiče).
 • Je nutné počkat po hodině přibližně 15 minut na srovnání tělesné teploty dítěte s okolní teplotou, zvláště v zimních měsících, teplota bazénové vody je 28°C a vzduchu 30 – 34°C, v závislosti na ročním období.
 • Dbejte na vhodné oblečení dítěte v zimě (nejen čepice).
 • Závěrečná hodina je ukázkovou hodinou pro rodiče a rodinné příslušníky s možností focení a natáčení.
 • Vyplnění přihlášky zavazuje rodiče pouze k jedné věci: pokud by se změnil Váš zájem o výuku, odhlašte své dítě prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Jinak blokujete místo dalším zájemcům.