Nahrazování zmeškaných hodin

Jednotlivé zameškané hodiny nelze nahrazovat v jiný den. Po 4 absolvovaných lekcích je částka za kurz plavání nevratná (viz přihláška do výuky).

Není to naše neochota, ale nemůžeme nabízet něco, co nedokážeme z organizačních důvodů garantovat všem dětem bez rozdílu.

Výjimkou je dlouhodobá nemoc dítěte, potvrzená lékařem, kdy zapsané dítě ze zdravotních důvodů není schopno kurz plavání absolvovat. Např. po 5 hodinách ze zdravotních důvodů již přestane chodit. Tuto situaci řešíme individuálně a po dohodě s rodiči poměrnou část peněz převádíme do dalšího období nebo vracíme.