Ceny plaveckých kurzů

Ceny výukových kurzů platné od února 2022. Částka je vždy za jedno pololetí školního roku.

  • Cena výukových kurzů pondělí, úterý, středa a čtvrtek činí 2750,- Kč, bazén 3. ZŠ Most 
  • Cena výukových kurzů pondělí a čtvrtek činí 2800,- Kč , bazén S Most 
  • Počet výukových hodin ve všech výukových kurzech je celkem 15 (Lekce = 60minut výuky plus cca 15 min. před a 15 po výuce, poslední je ukázková hodina pro rodiče).

  • Náhrada hodin je možná pouze v případě, kdy dítě ze zdravotních důvodů (potvrzených ošetřujícím lékařem) zcela přestane na výuku plavání docházet. Nelze nahrazovat či jinak vracet jednotlivé zameškané hodiny (provozně to nelze garantovat všem dětem bez rozdílu).

V přihlášce nově vyplňujete i datum, který následně slouží jako variabilní symbol pro platby účtem.
DŮLEŽITÉ JE UVÉST V PLATBĚ JMÉNO DÍTĚTE A ZVOLENÝ DEN VÝUKY.

Platba účtem:
VARIABILNÍM SYMBOLEM JE DATUM (jen číslo) + DO TEXTU NAPSAT CELÉ JMÉNO DÍTĚTE A ZVOLENÝ DEN VÝUKY. NEPLAŤTE DŘÍVE, NEŽ BUDETE MÍT TELEFONICKY POTVRZENÉ MÍSTO V KURZU!

Číslo účtu plavecké školy:
902 628 6001/5500

Příklad:
VARIABILNÍ SYMBOL (POUZE ČÍSLO) 1882021 A K TOMU DO TEXTU PLATBY NAPSAT: ADAM HRON STŘEDA