Časté dotazy rodičů

Je možné začít výuku plavání se 4-letým dítětem?

Hranice 5 let je brána odborníky jako začátek, kdy dítě vzhledem k vývoji motoriky a koordinace pohybu dokáže spojit pohyby paží a nohou do jedné souhry plaveckého stylu.  I když jsou velké rozdíly v pohybovém nadání dětí, tak dítě čtyřleté nedosáhne takových výsledků ve výuce jako děti pětileté a starší.

 

Kterým plaveckým stylem je nejlepší začít?

Obecně platí, že styl znak dává možnost snadnějšího zvládnutí, vzhledem k jednoduššímu dýchání, proti stylu kraul (hlava nemusí být potopena). Styl prsa je těžší na koordinaci a záběr nohou. Jsou ale děti, které jsou tzv. rodilými prsaři a přirozeně prsařské nohy kopou. Většina ale má se správným kopem problém, tzv. šikmý střih, a proto raději začínáme stylem znak a kraul pro jejich vzájemnou podobnost.

 

Mohou děti používat ve výuce plavání plavecké brýle?

Ano, mohou. Z hlediska výuky plavání je ale dobré, aby děti v prvních lekcích zvládly ponoření hlavy bez brýlí, nebály se vody v očích, dokázaly na tuto situaci reagovat bez zmatkování. Následně používání plaveckých brýlí je jen otázkou vhodného typu a dovednosti dítěte je samostatně používat. O vhodném typu či značce se poraďte s vyučujícími (z hlediska vedení hodiny plavání není možné, aby instruktorka řešila např. 5 dětí, kterým do brýlí teče voda, nemají seřízené utažení pásků nebo si přinesou úplně nevhodný typ, např. potápěčské). U dětí trpící alergií na chemikálie upravující čistotu vody, dětí s více dioptriemi nebo přehnaně bojácných používáme plavecké brýle od začátku výuky.

 

Se synem jsem chodila na kojenecké plavání a později rychle zapomněl, co se naučil.

Plavání novorozenců, kojenců a batolat je specifickým druhem výuky. Nejedná se přímo o výuku plavání ve smyslu plaveckých stylů, ale o hry, cvičení a dovednostní prvky, které děti s ohledem na svůj věk a motorický vývoj jsou schopny zvládnout. Nelze očekávat, že se naučí plavat a zároveň je běžné, že některé dovednosti zapomenou. Pokud jsou lekce správně vedeny, zajištěna čistota vody a prostředí, pak je tato aktivita pro děti prospěšná. Zároveň jde i o možnost maminek zúčastnit se svým způsobem společenského života a odreagovat od mateřské.  Obojí dává smysl. Více o této problematice naleznete v literatuře, např.: Jak se rodí vodníčci, E. Kiedroňová.

 

Jak je to s bradavicemi a plaváním?

Bradavice jsou zdravotním rizikem plaveckých bazénů. Jedná se o přenosná infekční onemocnění. Vodou se ovšem onemocnění nepřenáší, přenáší se společně užívanými předměty a prostorami. Do vyléčení infekce by děti neměly bazén navštěvovat. Bradavic je několik druhů, rozhodně je na rodičích, aby nečekali s léčbou a navštívili odborného lékaře. Před zahájením výuky plavání jsou žáci v tomto smyslu kontrolováni a bohužel nacházíme u některých dětí bradavice zcela neléčené.

 

Můžeme s i na výuku plavání přinést vlastní vysoušeč vlasů?

Soukromé vysoušeče neprocházejí pravidelnými revizemi elektrospotřebičů v dané organizaci. Proto je nelze používat. Případná pojistná událost nebude pojišťovnou plněna a je plně na zodpovědnosti rodičů.

 

Je pravda, že paní učitelka, která s dětmi dochází na plavání, má být s nimi na bazéně?

Ano. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků během výuky plavání odpovídá ve všech případech právnická osoba vykonávající činnost dané základní školy. Tuto odpovědnost nelze přenést na jinou právnickou osobu. Pedagog má povinnost vykonávat stálý dozor nad žáky. Za to je také placen svým zaměstnavatelem. Zároveň spolupracuje s instruktory plaveckých škol při situacích, které na bazéně mohou vzniknout. (Sprchování, odchody na WC, nevolnost, nekázeň, úraz).